Duyurular:

Yeşil Yol Hakkında Bilgilendirme

Aşağı Kaydırın
Yazı Boyutu:

Sayın Hemşehrilerimiz,
Kamuoyunda Yeşil Yol olarak bilinen, Doğu Karadeniz Yeşil Yol Projesi ile ilgili olarak; Rize Valiliği, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Hemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Hemşin Belediyesi’nden bilgi, ve belge istenmiş ancak verilen cevabi yazılarda yalnızca Rize İl Özel İdaresi proje hakkında yalnızca başlık olarak bilgi vermiş daha sonra tekrar belge isteminde bulunmamız üzerine onaylı Çevre Düzeni Planı ,Turizm Master Planı ve Ayder Kış Sporları Şematik Planı Vakfımıza gönderilmiştir.
Teknik komisyonumuzca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda yapılan iş ve işlemlerin onaylı planlara dayalı olarak yapılmadığı hususunda oluşan tereddütlerimiz nedeniyle, Vakfımızca hazırlanan Şikayet Dilekçeleri ile ;
Kalkınma Bakanlığı ,
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ,
Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ,
Trabzon Kültür Valıkları Koruma Bölge Müdürlüğü),
Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ,
ve İç İşleri Bakanlığı’na başvurulmuş, yasal hiçbir izin olmadan ve Sit alanında ilgili kurum ve kuruluşlardan onay alınmadan 1/5000 ve1/1000 ölçekli planlar olmadan yapılan yol açma çalışmalarının hukuka aykırı olduğu ve derhal durdurulması hususunda gereğinin yapılması aksi halde yöre halkının tepkilerinin artarak devam edeceği bildirilmiştir.Ayrıca bünyesinde I.II. ve III. Derece doğal Sit Alanlarını barındıran bölgede yapılan yol açma ve genişletme çalışmalarının çevreye vereceği zararlar konusunda bilgilendirilerek verilen mücadelede yöre halkının ve Vakfımızın destekçisi olmaları talebiyle ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerine de başvurulmuştur.
Bilgilerinize sunulur.