Duyurular:

İLK YÖNETİM KURULU

Aşağı Kaydırın
Yazı Boyutu:

Başkan Okay KARAYALÇIN
Başkan Yard. Adnan KURTULUŞ
Sekreter Veysel ATACAN
Sayman Ali İhsan  AROL
Üye Saim YILMAZ
Üye İbrahim  DEMİRCİ
Üye Ali Kemal  KARAHAN
Üye Hüseyin GÜLTAN
Üye Ali Rıza CİHAN