YÖNETİM KURULU

Başkan
Saim Yılmaz

Başkan Yardımcısı
 
Zehra Yamantürk
Yön. Kur.
Serhan Akçay
Filiz Burum
Mine Yılmaz
İbrahim Demirci
Özer Alemdar
Metin Aydın
Nihar Balcı